Открийте своя лекар.

Ортопедия и травматология

Етимологията на думата ортопедия произлиза от гръцки и е съставена от две думи – ортос (изправено) и пайдиос – дете. Думата няма древни корени, въпреки че ортопеди е имало още в древността. За пръв път официално терминът „ортопед“ е въведен през 1741г.

Какви дейности извършва ортопедът?

Фокусът на ортопедът е опорно-двигателния апарат. Специалистът по ортопедия работи по профилактиката, възникването, диагностицирането и лечението на проблеми в костите, ставите, сухожилията и мускулите на човека. Основните части на тялото, които ортопедът-травматолог лекува са крайници – ръце и крака, таз и гръбнак. Костната система, заедно със сухожилията се развива по различен начин с напредване на годините и според сезонноста и климата на мястото, където живее човек. Именно затова ортопедът-травматолог трябва да очаква повишаване на количеството пациенти през зимата и лятото, когато хората спортуват активно. Основният фокус в работата на ортопедите са нараняванията, тяхното лечение и различните заболявания свързани с тях.

Основните групи медицинска помощ, която ортпедите предоставят са:

Извънболнична – спешна, първична и специализирана

Болнична – извършва се в многопрофилните болници в страната, специализирани болници и болници за продължаващо лечение. Основните ортопедични центрове в България са в София, Варна, Плевен, Пловдив, Бургас.

Какво лекуват лекарите ортопеди-травматолози?

  • Травми и наранявания – тук се включват луксации, фрактури, дисторзии, спортни травми и увреждания от претоварване, увреждания на капсулолигаментарния апарат
  • Аномалии в развитието на човек вродени по рождение
  • Промени от претоварване и дегенерация
  • Възпалителни процеси – възпалителни заволявания на ставите като артрити – ревматоиден и подагрозен, артрити при колагенози и други вътрешни заболявания, инфекциозни заболявания, псориартричен артрит, болест на Бехтерев и други.
  • Нарушения в неврологичната система
  • Туморни образувания
  • Системни заболявания – най-популярните заболявания са свързани с нарушената обмяна на веществата като артрит и подагра. Тук се включват и всички хормонални и автоимунни заболявания.

Диагностициране от професионалистите ортопеди.

Прегледът при ортопед включва: снемане на анамнеза на пациента, преглед, палпация, мануални, динамични, инструментални и други неинвазивни методи.

След провеждането на професионален и обстоен преглед, ортопедът-травматолог може да назначи различни изследвания с цел по-пълно и точно диагностициране на пациента. Изследванията могат да включват – изследване чрез рентген и компютърен томограф, ЯМР, извършване на артрография и ангиография, сцинтиграфия и миелография. Използва се още ултразвук, различни лабораторни изследвания, електромиография и артроскопия.

Лечениято, което могат да извършват ортопедите

Лечението на ортопеда може да се раздели в два раздела – оперативно и консервативно, като в своята същност ортопедията е оперативна специалност.

Втората група обхваща неща като медикаментозното лечение на ортопедичния проблем. Използват се още превръзки, физиотерапия и поставяне на протези.

Първата група на ортопедичното лечение – оперативните процедури, може да бъде разделена основно на 3 подгрупи. Операции на кости, на стави и на сухожилия, фасции и мускули.

Оперативните процедури върху костите са: остеотомия, остеопластика, метална остеосинтеза чрез винтове, планки, пирони и игли на Киршнер.

При операциите на ставите процедурите са – пункция, синвектомии, артротомия и артроскопия, артропластика, артродеза, артролиза и алопластика.

Оперативни интервенции на сухожилия и мускули включват – фасциотомия, тенотомия, тендоза и тендорафия.

Освен оперативните методи, дългосрочното здраве на всеки един зависи и от диетата. Често специалистите ортопеди предписват специална диета или изискват специалист по диетология да назначи такава, за да се увеличи здравето на ставите и костите и за по-бързо заздравяване след оперативно лечение.

Как се става ортопед – травматолог?

Обучението на ортопедите в България продължава поне 9 години като, за да бъде завършена специалността „ортопедия и травматология“ е нужно обучаващият се да е завършил обща медицина и да притежава степен „магистър“ по медицина и да има професионална квалификация за лекар.

Обучението на ортпедите-травматолози в България е изключително практически насочено. То винаги се извършва под наблюдението и ръководството на оператор с нужната квалификация. Това обучение се извършва в сертифицирани клиники, които са оборудвани специално по изискванията на закона за здравето.

Ако търсите друг специалист или допълнителна информация, разгледайте още от Здравочник.