Открийте своя лекар.

Оптометрист

Оптометристът е специалистът, който прави очни прегледи.

Оптометрията е специалност с дългогодишна история по света, но се налага бавно в България през последните години. За пръв път терминът оптометрист е споменат още през 19век, а първите оптометристи започват работа в началото на 20 век в САЩ и Великобритания. В България първите курсове по специалността започват през 1991г.

Какво прави оптометристът (специалист очни прегледи)?

Оптометрията и оптометристите заедно с офталмолозите и оптиците са специалистите, които се грижат за очното здраве. Специалистът оптометрист извършва очни прегледи като може да разпознае и диагностицира здраво око, което позволява да препраща пациентите при друг специалист, ако това се налага.
Оптометристът не лекува очни болести. Оптометристът коригира недостатъци в окото на пациента. За целта се използват очила и други оптични приспособления като лещи.
Основното задължение на специалистът оптометрист са очните прегледи. Чрез тях специалистът оптометрист диагностицира очното здраве.

Оптометристът обучава пациентите за начините на ползване на техните очила или контактни лещи. Помага и с различни упражнения и терапии, които да помогнат възстановяването на зрителната острота на пациента.
Друг важен аспект е скрининга или профилактичните действия на оптометристът.

Специалисти оптометристи (специалисти по очни прегледи) има в София, Варна, Бъргас, Русе, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Сливен, Шумен, Добрич.

Компетенции на оптометристът

Специалистът оптометрист – специалист по очни прегледи, е компетентен да разпознае здраво око, което има здрави анатомични характеристики и задоволителна зрителна острота, която може да се коригира до сто процента. Специалистът оптометрист (специалист очни прегледи) може да изпише нужната корекция като така гарантира едно добро очно здраве.

Оптометристът и очните прегледи

Оптометристите извършват профилактични очни прегледи и се включват в програми за прегледи за очно здраве. Те са обучени да извършват подобни процедури и могат да боравят със специфична техника. Специалността оптометрист е надграждане над специалността оптик, което им позволява да извършват и всички апаратни изследвания за по-точен очен преглед. Други специалности можете да намерите на основната страница на Здравочник.

Апаратура за очни прегледи

Оптометристите използват специализирана апаратура в работата си. Част от нея са рефрактометър с кератометър, биомикроскоп, диоптромер, офталмоскоп

Обучение по оптометрия

Специалистите оптометристи покриват широк набор от предмети по време на обучението си. Те започват от общи предмети като физика, химия и биология и стигат до специалните предмети като геометрична оптика и други.

Специалистите оптометристи могат да завършат бакалавър, магистър или степен доктор, когато те не само правят очни прегледи, но извърват и научни изследвания.