Открийте логопед във Варна още сега

Логопеди във Варна, техните контакти и допълнителна информация за логопедията в града.

Търсейки логопед във Варна, много граждани и гости на града не знаят дългата история на тази специалност в морската столица на България с повече от 67години история, логопедичната помощ във Варна е една от най-силно застъпените в страната.

Логопедията във Варна води своите корени от 1954г. Когато е разкрит първият логопедичен кабинет в града, който е и втори в страната. В него преглежда и работи Павел Александров, който работи в училището за слепи „Проф. Ив. Шишманов“. През следващата годиниа мястото на Александров се заема от Гатьо Коларов, който работи като единствен специалист в сферата на логопедията за повече от десет години , когато едва през 1966г. В града започват работа допълнителни логопедични кабинети където работят общо 6 специалисти.

Детска Логопедия във Варна

През 1974г. Варна става един от малкото градове в България, в който има създадено специализирано логопедично училище. Училището се състои от обединените седем логопедични варненски кабинета, които са съществували до преди това. В следващите години мрежата от логопедични кабинети в град Варна се разширява поетапно, а училището се превръща в Логопедичен Център на държавна издръжка и след това отново на общинска издръжка. По време на своето съществуване, което е повече от 40 години, логопедичното училище и логопедичните кабинети във Варна са помогнали на много деца и възрастни и продължават да го правят. Разширението на кабинетите продължава и пред 2020г, когато са открити още два допълнителни логопедични кабинета в ДГ „Иглика“ и ДГ „Славейче“.

В град Варна има над 44 логопедични кабинета, които са общински и множество частни логопедични кабинети като основно те са разположени в училища и детски градини. Разпределението на кабинетите за логопедична помощ във Варна по райони е следното:

  • Централен район – 9 кабинета
  • жк. Владислав Варненчик – 6 кабинета
  • Виница – 1 кабинет
  • Аспарухово – 4 кабинета
  • Чайка – 5 кабинета
  • Трошево - 5 кабинета
  • Победа – 1 кабинет
  • Левски – 6 кабинета
  • Възраждане – 4 кабинета
  • Младост – 5 кабинета

Логопедичните услуги предлагани във Варна са три основни вида :

Диагностични – извършват се върху всички видове нарушения на говора при деца и възрасти като се използват стандартните методи за установяване на състоянието – преглед на документацията, актуално състояние, беседа и анализ на текущото състояние. За всеки новопостъпил пациент, специалистите логопеди във Варна свеждат пълна текъща анамнеза и провеждат пълно изследване, което включва гнозис, праксис и експресивна и импресивна реч.

Терапевтичните методи прилагани от логопедите в града са както групови, така и индивидуални като се съобразяват с конкретното състояние и възраст на всеки пациент. Логопедите работят със съвременни методи и техники.

Предотвратяването на логопедични проблеми е основна част от работата на специалистите. Превентивните методи включват ранни прегледи и следене на състоянието на голям брой деца чрез срещи с тях и техните родители в ранните години.

Ако търсите помощ за трудното проговаряне на вашето дете или се притеснявате за забавяне на неговото развитие, забелязвате затруднения в артикулацията, извличането на звучи и плавността на речта на детето, можете да откриете контакти на логопеди и детски логопеди във Варна в нашия списък. Открийте мнения на други родители за логопедите или вие препоръчайте специалист, който е помогнал на вашето дете или близък.