Професор Донка Байкова Диетолог София

ПРОФ. Д-Р ДОНКА БАЙКОВА

Диетолог

 • (1)
 • Биография

  Професор д-р Донка Байкова е безспорно един от най-големите авторитети в областта на здравословното хранене и диетотерапията на болестите  в България. Тя е лекар-специалист по Хранене и диететика и диетолог в София, като до скоро посещаваше и други градове. Консултиращ пациенти в Медицински център „Марковс“, София. 

  Биографията на професор Байкова е низ от професионални успехи. В кариерата си е помогнала на много пациенти да отслабнат, да се възстановят след прекарано тежко заболяване, оперативна интервенция, хранителни разстройства; да подкрепят специфичните си физиологични потребности от енергия и хранителни вещества при бременност и лактация; да подобрят качеството си на живот при хронични незаразни болести – неинсулино-зависим диабет, дислипидемии, подагра и други метаболитни проблеми; да допълнят комплексната си терапевтична програма с диетичен хранителен режим при сърдечно-съдови, онкологични, автоимунни, стомашно-чревни, бъбречни, жлъчно-чернодробно-панкреасни и други болести. 

  Образователен ценз

  Професор д-р Донка Байкова, дм е завършила Немска езикова гимназия, гр. Бургас със златен медал. През 1975г професор Байкова завършва с отличен успех Медицински фактултет - Медицински университет, София, а през 1977г. , след успешен конкурсен изпит, започва редовна аспирантура (докторантура) по проблемите на белтъчното хранене в Националния център по общественото здраве и анализи (НЦОЗИ), гр. София. 

  Няколко години по-късно тя защитава научна степен "Доктор по медицина", PhD и специалност "Хранене и диететика". Десет години по-късно се хабилитира - получава научното звание доцент), а през 2009г. -  научно звание професор. 

  Специализации

  • През 1986г. професор Байкова специализира в Германия – Берлин, Потсдам, Дрезден, Цвикау. 
  • През 1995г. участва в Международен квалификационен курс на Световна здравна организация, СЗО по Методи в хранителната епидемиология, гр. Киев - Украйна.
  • През 1996г. завършва триетапен Международен курс на СЗО "Околна среда, хранене, здраве", Унгария. 
  • Проф. Байкова е специализирала също така  в Белгия, Словакия, Руия, България по различни тематични проблеми: Физиологични норми за хранене на населението; Препоръки за здравословно хранене; Обучение по хранене; Специфични изисквания към храненето на рискови групи от населението; Безопасност на храните и др.

  Научни интереси, професионални области, работа 

  Професор Байкова е била дългогодишен ръководител на секция „Физиология на хранене“- НЦОЗА, София; след което – ръководител катедра „Превантивна медицина“- Факултет по обществено здраве – ФОЗ, МУ, София. Експертните й компетенции са подкрепяли дейността на  различни национални здравни институции, компании, ВУЗ-ове и медицински центрове в страната - МЗ, БАБХ, РЗИ, НИАЛ и др. Регулярно участва в работните колективи, изготвящи: нормотворчески документи в областта на храненето;  физиологични норми за прием на енергия и хранителни вещества; сборници; наръчници; препоръки за здравословно хранене на различни възрастови, професионални групи  и контингенти - деца, ученици, хора в зряла възраст, групи със специфични физиологични потребности от енергия и хранителни вещества – бременни жени, спортисти, колективи, работещи при различни професионални условия на труд и с различна интензивност на физическите усилия, лица  със свръхтегло, затлъстяване, хранителни разстройства, специфични здравни статуси и заболявания, изискващи индивидуални дието-терапевтични подходи в подкрепа на основната терапия за възстановяване на здравето. Тя е авторитетен преподавател по медицинската специалност Хранене и диететика, научен ръководител на десетки докторанти и специализанти и активен пропагандатор на здравни знания, повишаващ информираността на социума по актуални проблеми на здравословното и диетичното хранене. 

  Понастоящем работи с пациенти в Медицински център „Марковс“, София. 

  Членство в научни организации

  Проф. Байкова е член на следните международни и национални научни организации

  • Съюз на учените в България, Българско дружеството по Хранене и диететика;
  • Съюз на Европейските нутриционни дружества; 
  • Балкански медицински съюз; 
  • Българска асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания; 
  • Международна асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания; 
  • Българско научно дружество по обществено здраве. 

  Публикационна активност

  - Проф. Байкова е автор на над 500 научни публикации в наши и чуждестранни медицински издания; на монография „Да отслабнем без глад“; глави на учебници; съавтор на сборници, наръчници, ръководства. 

  - Участвала е с доклади и съобщения в над 200 научни форуми по Хранене и хронични незаразни болести – симпозиуми, конференции и конгреси. 

  Отличия и награди: 

  • Златен медал от Немска езикова гимназия ”Вилхелм Пик”, гр. Бургас;
  • Авторско свидетелство за рационализация, Патентно ведомство, РБ; 
  • Две авторски свидетелства за  изобретения, Патентно ведомство, РБ;
  • Свидетелство за патент, Патентно ведомство, РБ. 
  • Класирания на първо място с грамота - за научни доклади, представени на конференции в Русия, Германия, България.
  • Статуетка „Златна Панацея“ и грамота, МУ, София – за ннаучно-изследователска и преподавателска дейност
  • Избор в класацията “Лекарите на които вярваме” от читателите на вестник „24 часа“. 

  Проф. Байкова владее свободно писмено и говоримо немски, английски и руски езици. 

  График и контакти

    

   Понеделник

   Вторник

   Сряда

   Четвъртък

   Петък

   Амб. прегледи

   от до

   от до

   от до

   от до

   от до

   Форум темата е започната от: Давид Станев

   Сигнал за нередност

   Оценка и Коментари:

   Всички полета са задължителни.

   Мнения (1)

    • Диагностициран съм с панкреатит от над 10 години. Човекът, който наистина успя да ми помогне беше проф. Байкова. Изключителен професионалист, но на първо място човек с голямо сърце. Лекар по призвание! Диетата, която ми даде ми помогна да нормализирам показателите си и да живея много години нормално. Мога единствено да благодаря и да препоръчам на всеки, който има нужда от професионален диетолог не само в София, но от всеки град в България.