Открийте своя лекар.

Гастроентерология

Какво е гастроентерология?

Гастроентерологията е дял от медицинската наука, който изучава болестите на коремните органи. Специалността е дял от вътрешните болести и се фокусира върху диагностика, лечение по неоперативен път и предотвратяване на заболяванията на стомашно-чревния тракт.

Произход на думата

Произходът на думата гастроентерология е гръцки. Комбинация от три думи - гастер – стомах, ентерон – черво, логос – причина(знание).

Органи, които биват наблюдавани и лекувани от гастроентеролозите са черен дроб, стомах, панкреас, дебели и тънки черва, а понякога и простата и бъбреци. Всички органи на храносмилателната система биват разглеждани от лекаря по тази специалнсот.

Кой е лекарят гастроентеролог?

За да практикува специалността гастроентеролог, лекарят трябва да завърши обща медицина, след което да специализира в продължение на четири години.

Основни центрове за лечение на гастроентерологичните проблеми в България : София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас.

Науката гастроентерология

Науката гастроентерология се фокусира върху лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт, но и на всички органи, които са пряко свързани с него и имат отношение  с функцията му.

Други специалности, които често се причисляват към голямото семейство на гастроентерологията:

Хепатологията е една от науките, които гастроентеролозите в модерната медицина изучават. Това е наука фокусирана върху черен дроб, жлъчка, жлъчен мехур и жлъчните пътища.

Ентеорологията е наука фокусирана единствено върху червата, тяхната функция и дисфункции.

Науката за панкреаса се нарича панкреатология. Гастроентеоролозите се фокусират върху външната фукция на тази жлеза или това е секрецията на храносмилателни ензими. Заболявания на този орган могат да бъдат остър и хроничен панкреатит. Това е болест, при която панкреаса, при отделяне на храносмилателни ензими се самосмила и самоунищожава. Болестта в острия си стадий може да бъде животозастрашаваща.

Някои лекари гастроентеролози се фокусират основно върху едно заболяване какъвто е хипертрофичния гастрит или например гастроезофагелната рефлуксна болест.

Методи за диагностика на гастроентерологията.

Методите за диагностициране на пациентите са два основни – традиционни или конвенционални и модерни или съвременни.

Традиционни методи за диагностика са:

  • Разговор с пациента и изслушване на неговите оплаквания. Този метод се нарича снемане на анамнеза.  На този етап лекарят трябва подробно да изслуша оплакванията на пациента, да научи инфомрация за навиците на пациента като хранене, прием на алкохол, пушене и други.
  • Следващият подметод е физически преглед на пациента. Той включва визуален преглед на устната кухина и лигавицата, палпация (преглед с натискане и опипване на органите на лежащия пациент),
  •  Третият класически метод са кръвните изследвания както и изследвания на урина, стомашен сок, фекалии и ултразвук.

Модерните методи включват ехография, която често се прави още в кабинате на специалиста и се е превърнала в обичайна практика, ендоскопско изследване, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), скенер или компютърно-аксиална томография.

Други популярни методи за изследване са изследването на налягането и на времето за преминаване през стомаха и червата.

Заболявания, които диагностицират и лекуват лекарите гастроентеролози

Болестите в гастроентерологията се делят на два основни типа – такива СЪС и такива БЕЗ очевидна причина.

  •  Първия тип се наричат органични. Органичните заболявания са съпроводени или причинени от нарушение в структурата на органа, което от своя страна води до проблеми в неговото функциониране. За тези заболябания има очевидна и доказуема причина. Такива са язвите, туморите, цироза, хепатит, чревни болести като болест на Крон и колит.
  • Следващия тип заболявания са функционални. Тези болести причиняват нарушения в нормалното функциониране на органите, но за тях няма ясно изразена причина. Те трудно биват с установена причина и съответното лечение може да бъде основно симптоматично. Целта на лекарите гастроентеролози е да намалят оплакванията на пациента и да повишат качеството на живот. Такива заболявания са диспепсията или нарушенията в храносмилането и СРЧ (синдром на раздразненото черво).

Основен метод за лечение при гастроентерологичните (коремни) проблеми е лечебната диета. Тя се изписва изрично от специалист диетолог, спазва се изключително точно и подпомага останалта част от лечението.

Лечението също може да включва лечебен глад, както и обичайните медикаментозни лечения. Понякога проблемите със стомаха и други вътрешни органи може да са причинени от бактерии, затова е много важно да се следят и други симпроми като кожни (дерматологични) и урологични.

Ние от Здравочник ще ви информираме как да намерите точния гастро лекар за Вас.